• 1 وه‌ڵام
 • 1،199 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-06-13 2:37:05 AM نووسه‌ر kcha kurdaka

33 heart4kurd

نووسه‌ر heart_kurd

 • 0 وه‌ڵام
 • 520 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-05-05 5:35:52 PM نووسه‌ر xamakan
 • 0 وه‌ڵام
 • 469 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-05-03 2:50:18 AM نووسه‌ر دیارموحسین
 • 1 وه‌ڵام
 • 560 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-04-03 6:50:15 PM نووسه‌ر saeed.kurd
 • 0 وه‌ڵام
 • 465 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-03-27 4:43:57 AM نووسه‌ر joe jon

38 مەکۆی سەنگەسەر

نووسه‌ر KIJAN

 • 0 وه‌ڵام
 • 424 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-03-24 12:55:47 AM نووسه‌ر A R I .KU

40 slaw hawreean xosh7alin

نووسه‌ر dara boss

 • 0 وه‌ڵام
 • 415 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-03-21 11:30:24 PM نووسه‌ر dara boss
 • 0 وه‌ڵام
 • 467 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-03-10 12:34:45 PM نووسه‌ر Mhamad Jaff

42 مەکۆکانی باخی دلان

نووسه‌ر a_hawlir

 • 6 وه‌ڵام
 • 1،144 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-02-15 4:04:29 PM نووسه‌ر جا ك
 • 9 وه‌ڵام
 • 1،740 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-02-07 10:06:17 PM نووسه‌ر bawan halabjay

44 مـــــــةكؤى تريـــفة كرايةوة

نووسه‌ر پــــۆڵا

 • 9 وه‌ڵام
 • 1،825 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-01-27 9:19:47 PM نووسه‌ر *ره نج*
 • 1 وه‌ڵام
 • 1،915 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-01-26 3:17:39 PM نووسه‌ر *ره نج*
 • 1 وه‌ڵام
 • 514 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-01-21 7:45:48 PM نووسه‌ر ahmad12
 • 0 وه‌ڵام
 • 468 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-01-21 7:37:38 PM نووسه‌ر ahmad12

49 مالبةرى زةمزةمؤك كرايةوة

نووسه‌ر hersh aziz

 • 0 وه‌ڵام
 • 409 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-12-01 10:45:35 AM نووسه‌ر hersh aziz

50 بەخێربێن بۆ مەکۆى ڕوانسەر...

نووسه‌ر فێرناندۆ

 • 0 وه‌ڵام
 • 410 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-11-13 10:30:36 PM نووسه‌ر فێرناندۆ
 • 0 وه‌ڵام
 • 432 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-11-07 9:40:18 PM نووسه‌ر ahmad12

52 کوردیش راپ

نووسه‌ر Gerdun93

 • 7 وه‌ڵام
 • 1،484 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-10-21 4:21:37 PM نووسه‌ر kaewan22

53 [][][][][ ماڵپەری بژمێر ][][][][]

نووسه‌ر ooooogoogleooooo

 • 0 وه‌ڵام
 • 415 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-10-19 2:18:16 AM نووسه‌ر ooooogoogleooooo
 • 0 وه‌ڵام
 • 349 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-10-14 6:40:41 PM نووسه‌ر ميران
 • 4 وه‌ڵام
 • 912 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-10-07 7:51:02 PM نووسه‌ر gold-technology.com

56 یانەی کوردئۆپن

نووسه‌ر kurdopen

 • 0 وه‌ڵام
 • 410 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-09-30 10:57:37 PM نووسه‌ر kurdopen

58 گولستان نوێ کرایەوە

نووسه‌ر DEWALI

 • 1 وه‌ڵام
 • 485 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-09-24 6:01:28 PM نووسه‌ر daryn
 • 0 وه‌ڵام
 • 488 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-09-17 11:34:28 AM نووسه‌ر Mohammed New

60 مەکۆی سۆزی دلان کرایەوە

نووسه‌ر بارانەکەم

 • 1 وه‌ڵام
 • 538 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-09-14 9:20:53 PM نووسه‌ر soran21