1 (دەستکاری کراوە: soran21 2011-09-07 12:00:18 PM)

بابه‌ت: وينه ى جوان و خه يالى بيرى قه دار

http://i1190.photobucket.com/albums/z450/soran21/001H051iVEZ1-1.gifhttp://i1190.photobucket.com/albums/z450/soran21/453608f14b8hn2ut1-1.gifhttp://i1190.photobucket.com/albums/z450/soran21/662554z89al9xr6z1.gifhttp://i1190.photobucket.com/albums/z450/soran21/630305o0qs471lza1.gif[http://i1190.photobucket.com/albums/z450/soran21/453608f14b8hn2ut1.gif[/img]http://i1190.photobucket.com/albums/z450/soran21/339192v9q1x9ko4t1.gifhttp://i1190.photobucket.com/albums/z450/soran21/169704g1n1hvaded1.gif[img]

http://i42.tinypic.com/2yovk15.jpg
ئه كه ر يه ك جار ناوى منت بهينايه ئه وا منت  هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه رجاوه كانت منيان بد يتبايه ئه زيزم ئه وا هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه ر له كه ل من ده مايه وه ئه وا  هه موو  دونيا ده بوو  به ئيمن ئه زيزم
فه راموو شم مه كا له يادم مه كا ئه زيزم
:clap:  :clap:          :clap:      :clap:      :clap:        :clap:    :clap:          :clap:         :clap:
:jang:           :jang:            :jang:         :jang:         :jang:                :jang:           :jang:
:vv:          :vv:            :vv:             :vv:              :vv:               :vv:           :vv:

2

وه‌ڵام: وينه ى جوان و خه يالى بيرى قه دار

سه رجاوه يانه ى مولازم

http://i42.tinypic.com/2yovk15.jpg
ئه كه ر يه ك جار ناوى منت بهينايه ئه وا منت  هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه رجاوه كانت منيان بد يتبايه ئه زيزم ئه وا هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه ر له كه ل من ده مايه وه ئه وا  هه موو  دونيا ده بوو  به ئيمن ئه زيزم
فه راموو شم مه كا له يادم مه كا ئه زيزم
:clap:  :clap:          :clap:      :clap:      :clap:        :clap:    :clap:          :clap:         :clap:
:jang:           :jang:            :jang:         :jang:         :jang:                :jang:           :jang:
:vv:          :vv:            :vv:             :vv:              :vv:               :vv:           :vv: