1

بابه‌ت: وينه كه ت جوان بكه

http://www.photofunia.com/

http://i42.tinypic.com/2yovk15.jpg
ئه كه ر يه ك جار ناوى منت بهينايه ئه وا منت  هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه رجاوه كانت منيان بد يتبايه ئه زيزم ئه وا هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه ر له كه ل من ده مايه وه ئه وا  هه موو  دونيا ده بوو  به ئيمن ئه زيزم
فه راموو شم مه كا له يادم مه كا ئه زيزم
:clap:  :clap:          :clap:      :clap:      :clap:        :clap:    :clap:          :clap:         :clap:
:jang:           :jang:            :jang:         :jang:         :jang:                :jang:           :jang:
:vv:          :vv:            :vv:             :vv:              :vv:               :vv:           :vv:

2

وه‌ڵام: وينه كه ت جوان بكه

جوان بوو سةركةوتوو بى

راستی سه‌رنجراکیشتره‌ له‌خه‌یال

3

وه‌ڵام: وينه كه ت جوان بكه

[center][size=24].▪°˚‏˚°▪دەست خۆش .▪°˚‏˚°▪[/size][/center]

[size=24]مــــەڵــێ ئــەی خــــواخــــەمــێــکی گــــەورەم هــەیــە
بڵــــێ ئــــەی خــــەم خــــوایــــەکی گــــەورەم هــــەیە[/size]

4

وه‌ڵام: وينه كه ت جوان بكه

[img][/img]

5

وه‌ڵام: وينه كه ت جوان بكه

كتاننلياىنىايسث5غتنونعغفنقثغبقنحختالصن

6

وه‌ڵام: وينه كه ت جوان بكه

ساردةمةنى بؤزستان بؤ عةسةبى باينجان                                                                                                                                                          لافاو بؤ بردوجادة بؤ كج بيى بلين دادة

7

وه‌ڵام: وينه كه ت جوان بكه

مةكؤى خةيال جةندشتيكيزؤر جوانيتياية

8

وه‌ڵام: وينه كه ت جوان بكه

ومرسثمة لارهنةىؤءليففغترلاؤلقفغعهختالبلف78هنةى رؤلف

9

وه‌ڵام: وينه كه ت جوان بكه

ئه وه ج قه ومايه

http://i42.tinypic.com/2yovk15.jpg
ئه كه ر يه ك جار ناوى منت بهينايه ئه وا منت  هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه رجاوه كانت منيان بد يتبايه ئه زيزم ئه وا هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه ر له كه ل من ده مايه وه ئه وا  هه موو  دونيا ده بوو  به ئيمن ئه زيزم
فه راموو شم مه كا له يادم مه كا ئه زيزم
:clap:  :clap:          :clap:      :clap:      :clap:        :clap:    :clap:          :clap:         :clap:
:jang:           :jang:            :jang:         :jang:         :jang:                :jang:           :jang:
:vv:          :vv:            :vv:             :vv:              :vv:               :vv:           :vv:

10

وه‌ڵام: وينه كه ت جوان بكه

dast xosh

11

وه‌ڵام: وينه كه ت جوان بكه

دةست خؤش ab

12

وه‌ڵام: وينه كه ت جوان بكه

swpas

http://i42.tinypic.com/2yovk15.jpg
ئه كه ر يه ك جار ناوى منت بهينايه ئه وا منت  هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه رجاوه كانت منيان بد يتبايه ئه زيزم ئه وا هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه ر له كه ل من ده مايه وه ئه وا  هه موو  دونيا ده بوو  به ئيمن ئه زيزم
فه راموو شم مه كا له يادم مه كا ئه زيزم
:clap:  :clap:          :clap:      :clap:      :clap:        :clap:    :clap:          :clap:         :clap:
:jang:           :jang:            :jang:         :jang:         :jang:                :jang:           :jang:
:vv:          :vv:            :vv:             :vv:              :vv:               :vv:           :vv: